Ánh Tú

  • Ánh Tú
  • :
  • : Gã Mơ và Kẻ Si
  • : 2020-09-07 07:29:02
  • : 557 Xu
  • : 1 Thẻ
Bộn bề và hân hoan
Bộn bề và hân hoan

(Ánh Tú - 15/9 lúc 7:25)

Trong bộn bề có hân hoan, bạn tin không?

Chẳng ngần ngại vấn thiên hỏi địa
Chẳng ngần ngại vấn thiên hỏi địa

(Ánh Tú - 08/9 lúc 7:38)

Thanh xuân là những lần thơ thẩn
Chỉ vì thơ thẩn mà đánh đổi cả tuổi xuân.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Tịch Nhan Nhung Pham Tàng Kỳ Noyghaut.K Nguyễn Đặng Hậu và 123 Khách

Thành Viên: 38163
|
Số Chủ Đề: 5757
|
Số Chương: 18566
|
Số Bình Luận: 74826
|
Thành Viên Mới: Rinn Tỷ