Tokisaki Kurumi

  • Tokisaki Kurumi
  • :
  • :
  • : 2020-01-27 02:45:35
  • : 431 Xu
  • : 3 Thẻ
Xin cậu đừng hy sinh vì mọi người nữa
Xin cậu đừng hy sinh vì mọi người nữa

(Tokisaki Kurumi - 16/2 lúc 9:33)

Thời gian sống của con người là có hạn nhưng nếu bạn dùng chính thời gian sống của mình làm sức mạnh để bảo vệ người khác thì liệu điều gì sẽ xảy ra

Vnkings.com