Huy Ngo

 • Huy Ngo
 • :
  Novel Man

 • : Một người viết truyện cho vui
 • : 2019-07-15 17:34:46
 • : 3914 Xu
 • : 11 Thẻ
 • Vật Phẩm
  3 100 King Kiên Cường III
  1 60 King Văn Sư II
  1 40 King Văn Sư I
  1 300 King Triệu Phú
  1 40 King Kiên Cường I
  1 200 King Công Thần
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Chém Gió II
  1 60 King Chém Gió I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 100 King Thân Thiện
  1 40 King Năng Nổ I
  1 40 King Tác Giả I
  1 60 King Tác Giả II
  1 100 King Tác Giả III
  1 100 King Văn Thánh I
  1 60 King Cống Hiến I
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 100 King Năng Nổ II
  1 200 King Nhiệt Huyết II
  Tổng sức mạnh: 2060
Hội Tiến Bộ
Hội Tiến Bộ

(Huy Ngo - 01/8 lúc 1:48)

Cuộc tranh giành quyền lực của những người siêu năng lực.

Vnkings.com