huyen nguyen thanh

  • huyen nguyen thanh
  • :
  • :
  • : 2019-01-01 08:48:33
  • : 20 Xu
  • : 0 Thẻ
Cuộc sống này là như vậy (Là câu hỏi hay là câu khẳng định)
Cuộc sống này là như vậy (Là câu hỏi hay là câu khẳng định)

(huyen nguyen thanh - 03/1 lúc 12:57)

Con người ích kỷ khi họ nghĩ họ luôn luôn đúng, kể cả khi họ sai thì họ vẫn luôn đúng. Nếu họ chịu chấp nhận một phần sai nhỏ bé về mình thì có lẽ cuộc sống này đã khác…Cuộc sống là như vậy mà nhỉ?

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đới Nguyệt Hoa Ngọc Phong Nguyễn Mai Vi Vũ Kha Vy và 161 Khách

Thành Viên: 26230
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 30999
|
Thành Viên Mới: Kha Vy