Lệ Trang

  • Lệ Trang
  • :
  • :
  • : 2018-09-01 09:46:43
  • : 218 Xu
  • : 2 Thẻ
Gió Ơi
Gió Ơi

(Lệ Trang - 07/9 lúc 9:09)

Nhớ

Hạ duyên trôi
Hạ duyên trôi

(Lệ Trang - 05/9 lúc 2:08)

Bâng khuâng …

Khúc nhạc hòa tấu
Khúc nhạc hòa tấu

(Lệ Trang - 05/9 lúc 2:07)

Ngẩn ngơ !

Vô âm
Vô âm

(Lệ Trang - 05/9 lúc 2:07)

Lặng…

Mưa!
Mưa!

(Lệ Trang - 03/9 lúc 11:15)

Hôm nay trời mưa thật buồn.

Nhiên sầu
Nhiên sầu

(Lệ Trang - 01/9 lúc 5:31)

Tức cảnh sinh tình ngâm thơ

Vnkings.com

Thành Viên