Mài Vong Ưu

Hội/Nhóm

[Hiệp Hội Tác Giả Truyện Fantasy]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
 • Mài Vong Ưu
 • :
  Ngạ Quỷ Sa La

 • : Ưu có thể là người dễ tính nhất. Cũng có thể là người khó tính nhất.
 • : 2020-01-30 13:09:21
 • : 544 Xu
 • : 3 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Văn Thần II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 160 King Tác Giả IV
  1 40 King Năng Nổ I
  1 60 King Văn Sư II
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Tác Giả I
  Tổng sức mạnh: 1080
Những dòng thơ muộn màng
Những dòng thơ muộn màng

(Mài Vong Ưu - 27/2 lúc 1:40)

Gửi người chị tôi yêu quý.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Hera Cung Dã Thạc Trương Phú Tuấn và 76 Khách

Thành Viên: 33129
|
Số Chủ Đề: 5255
|
Số Chương: 17255
|
Số Bình Luận: 49602
|
Thành Viên Mới: Trần Bảo Nhi