Phạm Hoàng Bảo Việt

  • Phạm Hoàng Bảo Việt
  • :
  • :
  • : 2018-07-26 01:40:54
  • : 86 Xu
  • : 0 Thẻ
Xà Vương Học Đường
Xà Vương Học Đường

(Phạm Hoàng Bảo Việt - 12/9 lúc 1:00)

Thái tử của Xà Quốc vì phải trải nghiệm kinh nghiệm sống từ con người nên phải lên nhân giới. Trải qua nhiều chuyện, cậu dần dần vướng vào lưới tình và cậu và người đó là người và rắn có thể yêu nhau?

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Hắc Anhh Thuu và 96 Khách

Thành Viên: 31751
|
Số Chủ Đề: 5152
|
Số Chương: 16816
|
Số Bình Luận: 42005
|
Thành Viên Mới: Mun Sery