Phi Yến Phan

 • Phi Yến Phan
 • :
 • https://plus.google.com/103759093463122819372
 • :
 • : 2017-11-20 04:42:44
 • : 162 Xu
 • : 2 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 160 King Tác Giả IV
  1 160 King Văn Thánh II
  Tổng sức mạnh: 320
Lạc nhau! Có phải muôn đời?
Lạc nhau! Có phải muôn đời?

(Phi Yến Phan - 23/11 lúc 5:39)

Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời?
Dòng người vội vàng qua
Người sẽ đứng nơi đâu chờ ta?

Thành Viên

Thành viên online: và 103 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn