Dạ Phi

 • Dạ Phi
 • :
  Thiên Sứ Xấu Xa

 • : Chúng ta sống trong những việc chúng ta làm, không phải trong năm tháng, trong suy nghĩ, không phải trong hơi thở, trong cảm xúc. Cũng không phải trong những con số trên mặt đồng hồ... Chúng ta đếm thời gian bằng nhịp tim. Người sống nhiều nhất là người tư duy nhiều nhất, cảm nhận cao thượng nhất và hành động tốt đẹp nhất.
 • : 2017-11-20 04:42:44
 • : 1270 Xu
 • : 2 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 160 King Tác Giả IV
  1 160 King Văn Thánh II
  1 200 King Nhiệt Huyết II
  1 200 King Kiên Cường IV
  1 100 King Văn Thần II
  1 200 King Công Thần
  1 200 King Tác Giả V
  1 300 King Triệu Phú
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Cống Hiến II
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 60 King Văn Sư II
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  Tổng sức mạnh: 2280
Lạc nhau có phải muôn đời?
Lạc nhau có phải muôn đời?

(Dạ Phi - 23/11 lúc 5:39)

Liệu sau tất cả, họ có về bên nhau?

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Pain và 76 Khách

Thành Viên: 29356
|
Số Chủ Đề: 4874
|
Số Chương: 16070
|
Số Bình Luận: 35196
|
Thành Viên Mới: Vũ Sinh Quyền BM