Nhiếp Dĩ Tố

 • Nhiếp Dĩ Tố
 • :
 • : Tên tài khoản wattpad: Charisma0612
 • : 2019-06-16 10:22:05
 • : 636 Xu
 • : 11 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 160 King Tác Giả IV
  1 100 King Chém Gió II
  2 60 King Chém Gió I
  Tổng sức mạnh: 320
[GL]Ta Là Tang Thi Vương
[GL]Ta Là Tang Thi Vương

(Nhiếp Dĩ Tố - 04/11 lúc 9:17)

Tên tác phẩm: Ta là Tang Thi Vương

Tác giả: Charisma Melaina

Thể loại: Mạt thế, tình hữu độc chung, bách hợp, chủ công.

Couple: Y Nhiên và Vương Thiên Kỳ

Thị giác tác phẩm: chủ công

Vnkings.com