Tương Nhi

 • Tương Nhi
 • :
 • :
 • : 2019-05-27 13:14:08
 • : 3 Xu
 • : 0 Thẻ
 • Vật Phẩm
  2 60 King Chém Gió I
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Thông Thái I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Văn Sư I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 60 King Văn Sư II
  1 60 King Văn Thần I
  1 100 King Văn Thần II
  Tổng sức mạnh: 720
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đan Nhiên Kha Phan Nhi Nguyễn Nguyễn Tùng Như Thùy Hàn Họa Bạch Tsa Shin Nguyễn NhưAnh Duyên Nguyễn Nguyễn Quỳnh Anh và 110 Khách

Thành Viên: 33489
|
Số Chủ Đề: 5304
|
Số Chương: 17417
|
Số Bình Luận: 50701
|
Thành Viên Mới: Băng Thanh