Dương Quỳnh

  • Dương Quỳnh
  • :
  • : Muốn có thứ gì thì phải tự mình giành lấy.
  • : 2018-07-27 08:38:30
  • : 178 Xu
  • : 2 Thẻ
Hidden corner (Góc khuất)
Hidden corner (Góc khuất)

(Dương Quỳnh - 17/9 lúc 4:33)

“Em thích anh ấy không nhất thiết anh ấy phải đáp lại chỉ cần có thể tiếp tục thích anh ấy, ở bên cạnh anh ấy đối với em là một hạnh phúc.”

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Gia Cát Khác Lục Minh Huỳnh Ninh Y Vânn Vânn Đinh Khả và 62 Khách

Thành Viên: 23543
|
Số Chủ Đề: 4354
|
Số Chương: 14758
|
Số Bình Luận: 28254
|
Thành Viên Mới: Sherry Chan