ĐẠI ĐÔ ĐỐC THỦY QUÂN ĐÔNG NGÔ

Chu Lam Vũ ang nhiều kế bình thiên hạ
Đã mất phu nhân còn thiệt binh.

Anh hùng hào kiệt đất Giang Đông văn võ song toàn, quả thật nếu nói khái niệm hoàn mỹ trong Tam Quốc, thì người hoàn mỹ ở đây không thể không nhắc tới Chu Du tự là Công Cẩn.

Đông Ngô là một thế lực quân phiệt trong thời đại Tam Quốc phân tranh, họ Tôn hùng cứ vùng Giang Đông tạo nên cơ ngiệp hiển hách. Nhưng để nói Tôn gia có thể hùng bá một phương, thế vững như bàn thạch trước một Bắc Ngụy hùng mạnh, hay một Tây Thục khí thế ngất trời, đều là phải nhắc đến công lao không nhỏ của Đại Đô Đốc thủy quân Đông Ngô Chu Công Cẩn.

Người này là ai?

Theo như ghi chép lại thì Chu Du được miêu tả, bề ngoài đĩnh đạc anh tuấn, bên trong tài trí văn hoa trác tuyệt, ông được người đời ngưỡng mộ gọi là Chu Lang.

Ngay từ nhỏ Chu Lang đã học sâu biết rộng am hiểu binh pháp. Năm 20 tuổi cùng Tôn Sách hiệu là Bá Phù, con trai của Thái Thú Trường Sa Tôn Kiên đánh chiêm đất đai giang. Gây dựng nên Đông Ngô hùng mạnh tạo ra thế chân vạc sau này. Ông là trụ cột của Đông Ngô, một con người tướng mạo lẫn văn thao võ lược đều kiệm toàn.

Nhớ lúc trước sau Tôn Kiên bị trúng loạn tiễn khi giao chiến với Lưu Cảnh Thăng mà thác. Lúc ấy Tôn Sách còn trẻ chưa nắm được trọng trách bèn nương nhờ chỗ Viên Công Lộ.

Thời gian sau nhận thấy việc nương nhờ Viên Thuật chẳng thể ở mãi, thù cha chưa trả, nghiệp lớn chưa thành. Tôn Sách dùng Truyền Quốc Ngọc Tỉ đổi tự do với Viên Thuật.

Bá Phù dời Hà Bắc cùng các lão tướng như Hoàng Cái, Trình Phổ ngày trước từng theo cha chàng Tôn Kiên vào sinh ra tử, trước dẹp Đổng Trác sau tiến đánh Kinh Châu.

Bá Phù các thuộc hạ tâm phúc cũ của cha trở về Giang Đông với mộng bá nghiệp trong tâm.

Trong lúc thân cô thế cô thì may mắn lại gặp bạn cũ là Chu Công Cẩn. Hai người bàn bạc kỹ lưỡng, nghe Bá Phù nói sẽ dùng Giang Đông làm nơi khởi nghiệp để cùng tranh thiên hạ.

Công Cẩn nghe vậy mừng lắm bèn gom góp hết của cải trong nhà đem bán hết, rồi theo Bá Phù cùng mưu đồ nghiệp lớn.

Chu Du giúp Tôn Sách trước đánh bại thế lực quân phiệt Lưu Do, sau cũng giúp Tôn Sách chiếm lĩnh 5 quận Giang Đông là Cối Kê, Ngô quận, Đan Dương, Dự Chương và Lư Lăng củng cố thế lực vững chắc cho Giang Đông.

Sau khi Tôn Sách bị hành thích trọng thương qua đời ông sang phò tá em trai Bá Phù là Tôn Quyền. Toàn bộ binh phù của mấy mươi vạn quân Đông Ngô đều nằm gọn trong tay ông.

Nắm trong tay toàn bộ binh quyền, Đại Đô Đốc Chu Du vẫn một lòng trung phò giúp Ngô Hoàng mà không có chút 2 lòng. Qua đó thấy lòng trung nghĩa của ông thật không ai sánh bằng. Chu Du tuyệt không giống Đổng Trác, Tào Tháo, càng không thể so sánh với đám Lý Thôi, Quách Dĩ. Ở Chu Du là một lòng trung thành của kẻ làm bề tôi tận tụy.

Chu Du là một nhà quân sự tài ba, ông có tài dùng thủy quân rất lợi hại, khẳng định danh tướng thủy chiến thời đó Chu Du la vô địch.

Bằng chứng trận Xích Bích vang dội khắp thiên hạ, khi Chu Du dùng hỏa công đánh bại mấy mươi vạn quân do nhà quân sự kỳ tài Tào Tháo đích thân cầm quân.

Nguyên nhân là do Tào Tháo sau khi chiếm được Kinh Châu, lấy danh nghĩa của Hán đế để yêu cầu Tôn Quyền đầu hàng. Lưu Bị cũng cho sứ giả cầu cứu. Các quan nước Ngô chia làm 2 phe, phe chủ hàng do Trương Chiêu cầm đầu, phe chủ chiến do Chu Du và Lỗ Túc đứng đầu. Chu Du phân tích cho Tôn Quyền tình hình chiến lược như sau:

Địa thế: Đất Ngô có sông bao bọc. Tào Tháo không có thủy quân giỏi.

Tình thế: Tào Tháo chưa bình định xong vùng Tây Lương, không thể ở lâu.

Thời điểm: Đang là mùa đông, đất Ngô khí hậu ẩm ướt, quân phương Bắc sẽ sinh bệnh.

Tôn Quyền cho Chu Du và Trình Phổ đi hợp quân với Lưu Bị. Quân Tào đóng ở bờ bắc sông Xích Bích, quân Ngô đóng ở bờ nam.

Quân của Chu Du ít hơn nhiều, nhưng lại chiếm ưu thế về thủy chiến, Tào Tháo không thể qua sông nên đóng trại ở bờ bắc để huấn luyện quân. Ông ta dùng xích sắt nối thuyền lớn lại theo lối của kị binh liên hoàn mã, gọi đó là “Liên hoàn thuyền”.

Hoàng Cái giả đầu hàng Tào Tháo, và vào một đêm có gió đông nam, quân Ngô dùng hỏa công đánh trại của Tào Tháo. Các thuyền chiến quân Tào bị khóa không chạy tản ra được, đều bị thiêu. Quân Tào thua to bỏ chạy.

Do bị liên quân của Tôn Quyền và Lưu Bị đuổi, Tào Tháo cho Tào Nhân giữ Nam Quận, rồi rút về phương bắc. Trận Xích Bích đưa tên tuổi Chu Du nổi lên, và được liệt vào hàng những tướng giỏi của lịch sử Trung Quốc.

Khổng minh từng nói “tài năng Công Cẩn tuyệt đối không thua kém gì ta chỉ có điều ông ta quá hiếu thắng “.

Chu Du là một gười tài giỏi văn thao võ lược đều suất sắc, nhưng ai cũg có khuyết điểm và Công Cẩn cũng vậy. Ông cho rằng trời đất này không ai có thể vượt qua nổi ông nên đương nhiên không chịu thua ai.

Nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Khổng Minh là người ma Chu Du hận nhất nhiều lần hãm hại không thành. Đánh Tào Nhân hao binh tổn tướng, bản thân lại bị thương nhưng Kinh Châu lại rơi vào tay Lưu Bị.

Chu Du hận Khổng Minh thấu xương, chính vì thế mà không toàn tâm dưỡng thương, dẫn tới bệnh năng và qua đời lúc 36 tuổi .

Chu Du ra đi là một tổn thất rất lớn đối với thế lực quân phiệt Đông Ngô. Nhưng trước khi mất ông vẫn căn dặn tôn quyên 3 việc
– Đề cử Lỗ Túc thay ông cầm quân.
– Đề phòng Tào Tháo phía bắc.
– Khôg thể quên mối họa từ Lưu Bị.

Chu Du đúng là một người biết nhìn xa trông rộng đáng tiêc sinh mệnh mỏng manh. Hoài bão chưa thành đành ngậm ngùi về nơi chín suối. Đáng tiếc… đáng tiếc!!!

Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung có phải đã khắc họa sai về con người của Công Cẩn.

La Quán Trung xây dựng ông là một kẻ tiểu nhân ganh ghét trước tài năng của Gia Cát Lượng. Nếu Chu Du nhỏ mọn như vậy thì có thể thiêu cháy hết quân Tào ở Xích Bích. Nếu ông đố kị tài năng thì còn tiến cử cho Tôn Quyền một Lỗ Túc làm gì.

Theo cá nhân ta cho rằng La Quán Trung vì nâng tầm cho Gia Cát Lượng mà dìm chặt Chu Du. Một con người từ trong ra ngoài đầy nổi bật như thế há lại tiểu nhân như vậy hay sao. Một con người trung nghĩa không ăn ở hai lòng, cuộc đời ông sống vì Tôn Gia chết vì Đông Ngô. Đến hơi thở cuối cùng cũng vẫn hiến kê cho Ngô Hầu.

Nếu Chu Du là kẻ chẳng ra gì thì tại sao trên dưới Đông Ngô đều ca tụng ngưỡng mộ ông, Lỗ Túc, Lã Mông, cả Tôn Quyền nữa hay nhiều người khác khi nhắc đến Công Cẩn đều một lòng thành kính cảm phục.

Cái đó lẽ nào tự nhiên mà có. La Quán Trung thật sự đã quá bất công với Công Cẩn rồi.

BANG CHỦ HÙNG BÁ DANH CHẤN THIÊN HẠ

Danh Sách Chương
Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (10 tháng trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

87% (131/150)

Bài viết: 10

Chương: 147

Bình luận: 174

Lượt thích: 373

Lượt theo dõi: 32

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 3594

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Bạn vui lòng sửa lại những lỗi tô cam trong bài viết nhé! Thân, Linh.

Đã sửa xong nhé Ngọc Linh hy vọng chiếu cố sớm cho nhé nàng 😊


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

73% (162/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 981

Lượt thích: 160

Lượt theo dõi: 113

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5560

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lại những lỗi tô cam trong bài viết nhé!

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Trần Thu hà Hà Thái Thị và 104 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn