Bình chọn

CHƯƠNG 5

Hán văn và phiên âm:

Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu

Thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi sô cẩu

Thiên địa chi gian kỳ do thác thược hồ

Hư nhi bất khuất

Động nhi dũ xuất

Đa ngôn sổ cùng

Bất như thủ trung.

Dịch nghĩa:

Trời đất không tình coi vạn vật như nhau

Thánh nhân không tình coi vạn vật như nhau

Trong khoảng đất trời liên miên bất tận

Không mà chẳng mất

Động mà chẳng xuất

Nói hoài chẳng hết

Phải biết giữ trung.

Diễn ý thể hội:

Trời đất, không có tình riêng nên đối với vạn vật đều bình đẳng

Người tu, không có tình riêng nên không thiên vị người nào

Giữa Có và Không của cuộc đời phải biết linh động

Không vẫn chẳng mê

Có vẫn chẳng loạn

Dẫu có nhiều lời

Chẳng bằng đạt ý.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đan Nhiên Early Frost Phạm Tố Uyên Lục Minh Vân Du Hạ An Dương Cát Khang Bành anh do Nguyệt Huyền Băng JIH D và 127 Khách

Thành Viên: 22284
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27268
|
Thành Viên Mới: JIH D