Bình chọn

CON YÊU CON GHÉT

    Xưa có vị hoàng hậu sinh được hai người con; người con thứ nhất vì đẻ ngược nên bà rất ghét, người con thứ hai tuấn tú thông minh, được bà quý yêu hết mực.

Hoàng hậu hy vọng sau này vua sẽ nhường ngôi cho người con mà bà yêu quý, nên ton hót đủ điều với vua, nhưng vua không nghe, cứ theo thông lệ là truyền ngôi cho con đầu. Khi người con đầu lên làm vua, bà được phong là hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu nói với người con đầu đang làm vua, phong cho người con thứ hai là em vua, một cuộc đất thật tốt. Vua rất có hiếu với mẹ, nên mẹ yêu cầu chi, ông cũng chiều lòng. Khi người con thứ hai được phong đất rồi, bà lại xúi người này chuẩn bị làm phản, chiếm ngôi vua, bà sẽ làm nội ứng.

Âm mưu tạo phản có người biết được, đem tâu lên vua, vua nói:

Ta biết điều này từ lâu, nhưng âm mưu chưa lộ rõ ràng, nếu ta ra tay, mẫu hậu sẽ buồn.

Quần thần nghe vậy mới bầy kế cùng vua, để người em vua lọt bẫy bằng cách phao tin, vua sắp rời kinh thành sang thăm nước láng giềng.

Thái hậu nghe tin vua sắp đi khỏi kinh đô, liền viết thư cho người con thứ hai, chuẩn bị tạo phản.

Hành động tạo phản bị bắt quả tang; người mưu phản là em vua phải tự tử chết. Hoàng thái hậu bị an trí nơi xa; vua nguyện nhất định không bao giờ thèm thấy mặt mẹ nữa, trừ khi xuống suối vàng.

Lời bàn:

     -Làm mẹ mà con yêu con ghét, thì con cái trong nhà làm sao mà hòa thuận.

     -Biết được âm mưu tạo phản, không chịu ngăn chặn ngay lúc đầu, cố tình để sự việc xảy ra khiến anh em kẻ còn người mất, mẹ phải đi xa, thì chưa phải là hiếu thật sự vậy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đan Nhiên Early Frost Phạm Tố Uyên Lục Minh Hạ An Dương Cát Khang Bành anh do Nguyệt Huyền Băng và 122 Khách

Thành Viên: 22283
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27268
|
Thành Viên Mới: Nguyệt Huyền Băng