Bóng Ma Độc Hành

 • Bóng Ma Độc Hành
 • :
  Bóng Bóng Lười

 • : Sáng tác là kết quả của một quá trình xây dựng ý tưởng. Đáng tiếc, ta ý tưởng dồi dào chỉ khổ cái là quá lười để thực hiện. Bệnh lười đang ngày càng nặng mà chẳng biết bao giờ mới có thuốc chữa.
 • : 2018-01-15 05:27:03
 • : 632 Xu
 • : 4 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 60 King Chém Gió I
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Thông Thái I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 40 King Văn Sư I
  1 60 King Văn Sư II
  1 60 King Văn Thần I
  1 100 King Văn Thần II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 160 King Văn Thánh II
  1 200 King Công Thần
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 200 King Kiên Cường IV
  1 40 King Tác Giả I
  1 60 King Tác Giả II
  1 100 King Tác Giả III
  1 160 King Tác Giả IV
  1 200 King Tác Giả V
  1 60 King Cống Hiến I
  1 40 King Năng Nổ I
  Tổng sức mạnh: 2240
Hôn Quân
Hôn Quân

(Bóng Ma Độc Hành - 23/1 lúc 1:43)

Truyện 12 chòm sao

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuân Nguyễn Anh Linh Phong Đan Nhiên Bodhi Thiên Địa Viên Candy Uyên Tố Zuka Hara Bạch Uyển Nhi Oggy Gamer Vân Nguyễn Phong Triệt Thủy và 194 Khách

Thành Viên: 26990
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31945
|
Thành Viên Mới: Phong Triệt Thủy