Bóng Ma Độc Hành

 • Bóng Ma Độc Hành
 • :
  Bóng Bóng Lười

 • : Sáng tác là kết quả của một quá trình xây dựng ý tưởng. Đáng tiếc, ta ý tưởng dồi dào chỉ khổ cái là quá lười để thực hiện. Bệnh lười đang ngày càng nặng mà chẳng biết bao giờ mới có thuốc chữa.
 • : 2018-01-15 05:27:03
 • : 633 Xu
 • : 4 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 60 King Chém Gió I
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Thông Thái I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 40 King Văn Sư I
  1 60 King Văn Sư II
  1 60 King Văn Thần I
  1 100 King Văn Thần II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 160 King Văn Thánh II
  1 200 King Công Thần
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 200 King Kiên Cường IV
  1 40 King Tác Giả I
  1 60 King Tác Giả II
  1 100 King Tác Giả III
  1 160 King Tác Giả IV
  1 200 King Tác Giả V
  1 60 King Cống Hiến I
  1 40 King Năng Nổ I
  Tổng sức mạnh: 2240
Hôn Quân
Hôn Quân

(Bóng Ma Độc Hành - 23/1 lúc 1:43)

Truyện 12 chòm sao

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nadeshiko Vấn Tâm Bất Hối Đông Bình Nguyễn Bts Nek Le Anh Quan Nguyễn Bảo Hà Phuongg Anhh Trann Đức Toàn Nguyễn và 115 Khách

Thành Viên: 35614
|
Số Chủ Đề: 5513
|
Số Chương: 17990
|
Số Bình Luận: 62981
|
Thành Viên Mới: Đức Toàn Nguyễn