Vân Du

  • Vân Du
  • :
  • : "Vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương. Biết người biết mặt khó biết lòng. Chân thành quá mức là cái tội. Tin người quá vội là cái ngu".
  • : 2018-11-07 14:44:12
  • : 84 Xu
  • : 1 Thẻ
Đường Hoa
Đường Hoa

(Vân Du - 18/5 lúc 1:11)

“Ta thấp hèn thì sao? Ta nghèo hèn thì sao? Ai nói thường dân là không được làm giàu? Ta Tryphena Janssens sẽ cho các người thấy con đường hoa của ta!”

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Nghị Nông Joseph Cindy Đoàn Hải Yến Trần Tân Dạ Sương Van Anh Hóng Hớt TV và 146 Khách

Thành Viên: 23401
|
Số Chủ Đề: 4346
|
Số Chương: 14741
|
Số Bình Luận: 28209
|
Thành Viên Mới: Dương Hằng