Vân Du

1 năm gắn bó cùng Vnkings
Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
 • Vân Du
 • :
  Mây Lang Thang

 • : Chỉ là một áng mây vô định thôi.
 • : 2018-11-07 14:44:12
 • : 1722 Xu
 • : 11 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 160 King Văn Thánh II
  2 100 King Chém Gió II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  2 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Văn Thần II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 100 King Tác Giả III
  1 100 King Cống Hiến II
  1 160 King Tác Giả IV
  Tổng sức mạnh: 1420
Nợ.
Nợ.

(Vân Du - 04/9 lúc 10:27)

Nợ rồi thêm nợ, một vòng lẩn quẩn đến khi nào dứt ra?

Tình Yêu và Mèo Sứ.
Tình Yêu và Mèo Sứ.

(Vân Du - 31/8 lúc 2:20)

“Anh muốn gặp em tại chính vườn đậu biếc này thêm một lần nữa.”

Nỗi buồn thời cắp sách tới trường là gì?
Nỗi buồn thời cắp sách tới trường là gì?

(Vân Du - 17/11 lúc 9:50)

Bạn có nỗi buồn thời đi học không? Tôi có đấy và đây là nỗi buồn của tôi.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phúc Lương Le Anh Quan và 160 Khách

Thành Viên: 38202
|
Số Chủ Đề: 5772
|
Số Chương: 18593
|
Số Bình Luận: 75072
|
Thành Viên Mới: Anh Van