Vân Du

  • Vân Du
  • :
  • : "Vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương. Biết người biết mặt khó biết lòng. Chân thành quá mức là cái tội. Tin người quá vội là cái ngu".
  • : 2018-11-07 14:44:12
  • : 165 Xu
  • : 3 Thẻ
Đường Hoa
Đường Hoa

(Vân Du - 18/5 lúc 1:11)

“Ta thấp hèn thì sao? Ta nghèo hèn thì sao? Ai nói thường dân là không được làm giàu? Ta Tryphena Janssens sẽ cho các người thấy con đường hoa của ta!”

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Khánh Đan An Hạ Dương Jihun Park và 133 Khách

Thành Viên: 25935
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30917
|
Thành Viên Mới: Jihun Park