Quản Gia Họ Đào

Truyền Thuyết Vũ Trụ
Truyền Thuyết Vũ Trụ

(Quản Gia Họ Đào - 10/9 lúc 1:32)

Những huyền thoại bắt đầu!

Viết theo chuyên đề – Season 2017
Viết theo chuyên đề – Season 2017

(Quản Gia Họ Đào - 04/9 lúc 8:16)

Thử thách mới dành cho các tác giả, chủ trì bởi Quản Gia Họ Đào và tài trợ bởi Văn Đàn Quỷ Dị.

Thành Viên

Thành viên online: Bé Con Thien Kim Giang Gia Ân La nath ngn Oppa'x Thiên'x Thiên'x Lệ Nhật và 132 Khách

Thành Viên: 7867
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Akashi