Bình chọn

 
 

Đối Ngày Xuân
Tiểu Ninh – Phạm Văn Ninh

Tân niên phú quý đáo
Xuân nhật bình an hồi

1) Ý nghĩa: 40 điểm.
Lời bình: Năm mới ngày xuân chúng ta chúc nhau những câu phú quý bình an, đó là lẽ thường tình vậy. Đôi câu đối này hao hao giống đôi câu đối khá phổ biến:

Tân niên hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật vinh hoa phú quý lai
(B B T T B B T)
(B T B B T T B)

Dịch nghĩa: Năm mới phú quý đến, ngày xuân bình an về. Tiếc rằng cả hai đôi câu đối đều không được chỉnh cho lắm. Trong một giai thoại về trạng nguyên Phạm Trấn thời nhà Mạc, sống từ đầu đến giữa thế kỷ 16 có bài thơ như sau:

Năm năm thêm phú quý
Ngày ngày hưởng vinh hoa
Xưa có câu như thế
Nay mừng mới làm nhà

2) Dùng chữ: 24 điểm.
Lời bình: Tuy rằng “hạnh phúc” đối với “vinh hoa” là chỉnh, nó không chỉnh bằng câu phú quý vinh hoa. Phú quý nghĩa là giàu sang. Vinh nghĩa là tươi tốt giàu sang. Hoa là tốt đẹp. Do đó “phú quý” và “vinh hoa” đối nhau chỉnh hơn là “hạnh phúc” và “vinh hoa.” Trở lại đôi câu đối của thí sinh “phú quý” đối “bình an.” Trường hợp này thì “hạnh phúc” đối “bình an” chỉnh hơn.

Ngoài ra, “tân niên” và “xuân nhật” đối nhau không chỉnh. Vì sao? Xuân và nhật đều là danh từ. Ở trường hợp này “ngày xuân” thì chữ xuân bị đổi thành tĩnh từ. Khi dịch sang tiếng Việt mới thấy rõ: “năm” đối “ngày” là chỉnh, nhưng “mới” đối “xuân” không chỉnh.

3) Luật bằng trắc: 24 điểm.

Tân niên phú quý đáo
Xuân nhật bình an hồi
(B B T T T)
(B T B B B)

Lời bình: Đôi câu đối này cũng hơi bị sai về bằng trắc như đôi câu đối nguyên thủy. Tân và xuân cùng vần bằng.

4) Góp ý: Một cách sửa lại cho chỉnh như sau:

Tân niên phú quý đáo
Cát nhật vinh hoa hồi
(B B T T T)
(T T B B B)

Hoặc:
Tân niên hạnh phúc đáo
Cát nhật bình an hồi
(B B T T T)
(T T B B B)

Tân có nghĩa là mới, cát có nghĩa là lành, đối nhau chỉnh hơn.

Tổng cộng: 40 + 24 + 24 = 88 điểm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 99 Khách

Thành Viên: 23374
|
Số Chủ Đề: 4348
|
Số Chương: 14763
|
Số Bình Luận: 28204
|
Thành Viên Mới: Thảo Shenna